Upozornění - Možnost žádat o finanční příspěvky z rozpočtu města

13.10.2006
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků v oblasti kultury a sportu na rok 2007.