OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

27.8.2007
Prodej pozemků v k.ú. Předlice