Oznámení

14.10.2008
„Intenzifikace výroby epichlorhydrinu z glycerinu“ v areálu Spolchemie.

 

O Z N Á M E N Í

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že byla zveřejněna dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

 

„Intenzifikace výroby epichlorhydrinu z glycerinu“ v areálu Spolchemie

 

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. S dokumentací se lze seznámit na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 708.

Ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění, tj. vyvěšení informace na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje, může každý zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci příslušnému orgánu, tj. na adresu Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice, 100 10.

Do dokumentace lze též nahlédnout na internetové adrese www.cenia.cz/eia pod kódem MZP237.

ing. arch. Jan Z a d r a ž i l
vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad Labem