Oznámení

29.1.2007
„Výroba kyseliny fluorovodíkové“.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost na zahájení řízení o integrovaném povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. pro  

 

„Výroba kyseliny fluorovodíkové“.

 

Bližší informace a možnost nahlédnout do dokumentu získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí nebo na Krajském úřadu - odboru životního prostředí a zemědělství.

 

 

                                                                         ing. Alexandra M á s l o v á
                                                                                pověřená vedením
                                                                          odboru životního prostředí