Oznámení

9.2.2006
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že ke koncepci

„Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje“

 

která byla od září 2004 do začátku letošního roku hodnocena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, v Praze, stanovisko k návrhu koncepce ve smyslu § 10 zákona.

S citovaným stanoviskem se lze podrobně seznámit na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dveří 707 a také v Informačním systému SEA na internetové adrese www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce/Default.aspx, kód koncepce MZP003K.

 

 

                                                                       ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                   vedoucí odboru životního prostředí
                                                                     Magistrátu města Ústí nad Labem