Oznámení - posudek

22.3.2007
"V455 Chotějovice – Babylon, nové vedení 400 kV"

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že je zveřejněn posudek ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru “V455 Chotějovice – Babylon, nové vedení 400 kV “ , který byl začátkem letošního roku  podroben zjišťovacímu řízení.

Bližší informace k posudku jsou k dispozici k na Magistrátu města Ústí nad Labem  - odboru životního prostředí v úředních hodinách.

 

 

                                                                       ing. Alexandra Máslová
                                                          pověřená řízením odboru životního prostředí
                                                                   Magistrát města Ústí nad Labem