NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ JEZERO MILADA

6.6.2006

Návrh rozpočtu svazku obcí Jezero Milada

 

dle zák. č. 250/2000 sb.

 

 

 

rozpočet je navrhnut jako vyrovnaný

 

NÁVRH ROZPOČTU

 

 

 

(detailní)

 

 

 

dobrovolného svazku obcí Jezero Milada

 

NA ROK 2006

 

 

 

 

 

 

 

č. ř.

Paragraf

Položka

Popis

Rozpočet (Kč)

 

PŘÍJMY

 

P1

0000

4121

Členské příspěvky obcí

160000

 

P2

0000

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

490000

 

Příjmy celkem

 

 

 

650000

 

VÝDAJE

 

V1

3636

5163

služby bankovních ústavů – bankovní poplatky

5000

 

V2

3636

5166

konzultační, poradenské a právní služby – účetnictví

20000

 

V3

3636

5169

Nákup ostatních služeb

625000

 

Výdaje celkem

 

 

 

650000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšení: 06.06.2006

Sejmutí: 22.06.2006

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. František Podrápský

                                                                                                     vedoucí odboru aktivní politiky