Oznámení

26.1.2006
Oznámení Krajského úřadu Ústí nad Labem o „Časovém plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe“ dle ust. § 10 vyhl. č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti povodí.