Vyhlášení soutěže "Spokojený zákazník Ústeckého kraje"

23.6.2010
Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region kraje. V Ústeckém kraji se tato akce uskuteční podesáté.
Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední, či velké firmy s právem užívat ocenění "Spokojený zákazník". Záštitu nad letošním ročníkem poskytla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) na základě svého zasedání a dále v souladu se závěry zasedání Odborné komise pro ochranu spotřebitele v Ústeckém kraji s cílem dále rozvíjet platformu pro propagaci firem uspokojujících spotřebitele, vyhlašuje Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2010 „Spokojený zákazník Ústeckého kraje“. Stejná soutěž probíhá i v Karlovarském, Jihočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region kraje. V Ústeckém kraji se tato akce uskuteční podesáté.

Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední, či velké firmy s právem užívat ocenění „Spokojený zákazník“. Záštitu nad letošním ročníkem poskytla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřednictvím pověřeného koordinátora Blahoslava Husáka, e-mail: blahoslav.husak@quick.cz, mobil: 733 683 746, nebo prostřednictvím Regionálního kontaktního místa pro spotřebitele, které je zřízeno na adrese: YMCA v Ústí nad Labem, Hradiště 4, Ústí nad Labem, e-mail: usti@ymca.cz, tel.: 475 220 831. Zde stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Současně lze využít i internet (www.konzument.cz) , kde se nachází podrobnější informace a také formulář pro podání návrhu. Uzávěrka pro podání návrhů je 30. 9. 2010.