OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

28.5.2007
Prodej pozemku v k.ú. Předlice