Oznámení

18.5.2006
Stavba větrných elektráren v k.ú. Větrov.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Stavba větrných elektráren v k.ú. Větrov“,

 

který byl od října 2004 do května 2006 hodnocen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Se stanoviskem se lze podrobně seznámit na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a také na internetových adresách www.ceu.cz/eia/is a www.env.cz/EIA pod kódem ULK120.

 

 

                                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem