Oznámení

18.5.2006
„Výrobní hala III - 1. a 2. etapa METAL Ústí n.L., a.s.“ v Trmicích a Předlicích.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr

 

„Výrobní hala III - 1. a 2. etapa METAL Ústí n.L., a.s.“ v Trmicích a Předlicích

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí a na internetové adrese www.cenia.cz pod kódem ULK209.

 

 

                                                                           ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem