Oznámení

13.10.2005
Ekologizace a intenzifikace provozu Monokrystaly


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že je zveřejněn posudek ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Ekologizace a intenzifikace provozu Monokrystalyv areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., který byl na jaře letošního roku 2004 podroben zjišťovacímu řízení.

 

Bližší informace k posudku jsou k dispozici k na Magistrátu města Ústí nad Labem  - odboru životního prostředí v úředních hodinách.

 

 

                                                           ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                        vedoucí odboru životního prostředí
                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem