Oznámení

24.5.2006
Regionální operační program pro NUTS II - Severozápad na období 2007-2013.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že je zveřejněn návrh koncepce

 

„Regionální operační program pro NUTS II - Severozápad na období 2007-2013“

 

Návrh koncepce v elektronické podobě a bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

 

 

                                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                           Magistrátu města Ústí nad Labem