Upozornění pro občany

30.9.2005
od 1. 1. 2006 již nebude možné k cestám do zemí EU použít jako cestovní doklad občanský průkaz typu identifikační karta bez strojově čitelné zóny

Správní odbor Magistrátu města Ústí nad Labem upozorňuje občany, že

- od 1. 1. 2006 již nebude možné k cestám do zemí EU použít jako cestovní doklad občanský průkaz typu identifikační karta bez strojově čitelné zóny,

- povinná výměna občanských průkazů s vyznačením doby platnosti "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení", která musí proběhnout nejpozději do 31.12.2005, se dle nedávno schválené novely zákona nevztahuje na občany narozené před 1. 1. 1936.