Veřejná vyhláška

11.5.2006
O možnosti převzetí písemnosti.
Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor, nezná pobyt níže uvedených osob, neboť místem jejich trvaléhopobytu je sídlo ohlašovny /403 31 ÚSTÍ NAD LABEM, U Radnice 229.

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
SPRÁVNÍ ODBOR 
Velká Hradební 8,  401 00  Ústí nad Labem

č.j.SPO/OP-TP/VV06/1-10

 

Veřejná vyhláška

o možnosti převzetí písemnosti

 

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor, nezná pobyt níže uvedených osob, neboť místem jejich trvaléhopobytu je sídlo ohlašovny /403 31 ÚSTÍ NAD LABEM, U Radnice 229/ , a proto postupuje v souladu s ust. §25 odst.1 a  odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Těmto osobám se sděluje, že na základě ustanovení §11 odst.2 písm.b) zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech,  je jejich stávající občanský průkaz neplatný, protože obsahuje nesprávný údaj, a to adresu trvalého pobytu.

Dále se oznamuje

možnost převzít ve výše uvedené věci písemnost

- oznámení o zahájení správního řízení

Písemnost je uložena na Magistrátu města Ústí nad Labem, Správní odbor (vchod z Mírového náměstí)  a je možno ji vyzvednout po dobu 15 dnů ode dne uložení v době:

Pondělí, středa         7.30 – 17.00 hod
Úterý, čtvrtek           7.00 -  15.00 hod
Pátek                         7.00 -  14.30 hod

Jméno              Příjmení          Rok narození
Jaroslav          Baláček                (1946)
Martin             Čadek                  (1963)
Jan                 Bezděk                 (1980)
Pavel              Čebiš                    (1950)
Štěpán            Bohdál                 (1964)
Jaroslav          Doubrava             (1959)
Dagmar          Brejšová               (1980)
Miroslav          Douša                  (1959)
Stanislav         Brzák                   (1965)
Marcela           Brožovičová         (1967)

 

V Ústí nad Labem dne  11.05.2006

Za správnost vyhotovení Mgr. Alena Norková

 

 

                                                                                 Mgr.Jiří Javorčák, v.r.
                                                                                      vedoucí odboru