Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 o poplatku za komunální odpad

16.12.2005

Zastupitelstvo města dne 15. prosince 2005 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad č. 12/2005, dle které se pro rok 2006 stanoví:

  • každý občan s trvalým pobytem v Ústí nad Labem zaplatní ročně 500,- Kč, z každé stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci vlastníci této stavby zaplatí ročně 250 Kč
  • splatnost těchto poplatků je 2x ročně, první polovina je splatná do 31. března 2006, druhá polovina poplatku je splatná do 30. září 2006
  • poplatek je možné zaplatit na celý rok dopředu do 31. března 2006