Oznámení

18.12.2007
Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení řízení o vydání podstatné změny integrovaného povolení podle zákona č.76/2002 o integrované prevenci (v platném znění) pro zařízení - „Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu“ ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení řízení  o vydání podstatné změny integrovaného povolení podle zákona č.76/2002 o integrované  prevenci (v platném znění) pro zařízení

„Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu“

ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                                     ing. Alexandra Máslová
                                                                   pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem