OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

5.12.2007
Prodej pozemků v k.ú. Předlice