Oznámení

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení zjišťovacího řízení  podle zákona č.100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí (v platném znění) pro

 

„Rozšíření kapacity zpracování autovraků, výkupu a zpracování kovových odpadů - Drážní ulice, Ústí n.L.“, GENOVA, s.r.o.

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                  ing. Alexandra Máslová
                                                 pověřená vedením odboru životního prostředí                                                                                    
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem