Oznámení

7.1.2009
O zveřejnění územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem


Odbor územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, jako pořizovatel územně plánovacích podkladů zveřejňuje územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), způsobem jež umožňuje dálkový přístup dle § 166 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zveřejněné územně analytické podklady


Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU.

www.strukturalni-fondy.cz/iop