Oznámení

21.1.2008
„Výrobna ionexového dianu 20 kt“

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení řízení  o vydání integrovaného     povolení    podle   zákona   č.76/2002   o integrované  prevenci (v platném znění) pro zařízení

 

„Výrobna ionexového dianu 20 kt“

ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                   ing. Alexandra Máslová
                                                 pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem