Stanovení prohlídkových dnů

16.1.2006
Výběrové řízení - Převod části obchodního podílu společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.


STANOVENÍ PROHLÍDKOVÝCH DNŮ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PŘEVOD ČÁSTI OBCHODNÍHO PODÍLU SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, s.r.o.

 

Statutární město Ústí nad Labem, sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, tímto oznamuje, že ve věci výběrového řízení, jehož účelem je nalézt nejvhodnějšího zájemce (nabyvatele) o část obchodního podílu ve výši 90% ve společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o., sídlem Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem, IČ: 61329002, se uskuteční prohlídkové dny, ve kterých se budou zájemci moci seznámit s prostorami a vybavením citované společnosti.

Prohlídkové dny se budou konat ve dnech:

1)      řádný termín 24.1. 2006 od 11:00
2)      náhradní termín 27.1.2006 od 10:00

V obou případech je sraz účastníků v sídle společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o. na výše uvedené adrese (ve vestibulu budovy).

Prohlídka bude umožněna všem zájemcům, kteří již uzavřeli Smlouvu o mlčenlivosti, popřípadě, kteří tuto  Smlouvu uzavřou před zahájením příslušné prohlídky.

Kontaktní osobou je Mgr. Iva Petrásková, advokátní kancelář ROWAN LEGAL, telefon: 224 216 212, email: petraskova@rowanlegal.com a Ing. Marcel  Rahm, odbor městských organizací a služeb, číslo dveří 220, tel: 475 241 799, e-mail: Marcel.Rahm@mag-ul.cz

Podmínky výběrového řízení byly zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem dne 2.1. 2006.

 

 

datum vyvěšení: 16.1. 2006
datum sejmutí: 3.2. 2006