Závěr zjišťovacího řízení

11.5.2006
Navýšení kapacity výroby ionexového dianu.

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Navýšení kapacity výroby ionexového dianu“

v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s.,

 

který byl zveřejněn v prosinci 2005 a lednu 2006, byl vydán Ministerstvem životního prostředí ČR Praha závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

 

 

                                                                       ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                   vedoucí odboru životního prostředí
                                                                        Magistrátu města Ústí nad Labem