Závěr zjišťovacího řízení

18.7.2006
„Regionální operační program pro NUTS II Severozápad na obdoí 2007 - 2013“

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí n.Labem informuje ústeckou veřejnost o tom, že oznámení koncepce

 

Regionální operační program pro NUTS II
Severozápad  na obdoí 2007 - 2013“,

 

které bylo zveřejněno v květnu a červnu tohoto roku, byl vydán Ministerstvem životního prostředí ČR Praha závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí ve vstupní hale Magistrátu města Ústí nad Labem a na odboru životního prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení je také přístupný na internetových stránkách www.ceu.cz/EIA/SEA, kód koncepce MZP033K.

 

 

                                                                                 ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                              vedoucí odboru životního prostředí
                                                                               Magistrátu města Ústí nad Labem