Závěr zjišťovacího řízení

24.9.2007
„Konverze elektrolýzy“ ve Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem.

 

ZÁVĚR
ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Konverze elektrolýzy“
ve Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem

 

který byl zveřejněn v červenci a srpnu tohoto roku, byl vydán Ministerstvem životního prostředí ČR Praha závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

S obsahem závěru zjišťovacího řízení je také možno se seznámit v Informačním systému EIA na internetové adrese www.cenia.cz , kód záměru MZP 172.

 

 

                                                                        ing. Alexandra Máslová
                                                        pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                    Magistrátu města Ústí nad Labem