Závěrečný účet města Ústí nad Labem za rok 2005

11.4.2006
a nRada města na svém zasedání dne 30.3.2006 souhlasila se závěrečným účtem města Ústí nad Labem za rok 2005 ve znění tabulek v přiložených souborech, a to: T0 - finanční vypořádání, T1 a T2 příjmy a výdaje za město celkem, dále T5, T6, T7 příjmy a výdaje za magistrát. Na další příloze je zpráva auditora.