Oznámení veřejnosti

9.10.2006
Bezpečnostní zpráva společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. - "Objekt na Ovčím vrchu"

Oznámení veřejnosti

 

         Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací je možno se seznámit s obsahem
Bezpečnostní zprávy společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,a.s. zpracované pro  "Objekt na Ovčím vrchu".

Do Bezpečnostní zprávy lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie od 9.10. do 8.11. 2006 v úředních hodinách Magistrátu
(budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č. 141).
        
         Během této doby může každá fyzická a právnická osoba uplatnit své stanovisko k Bezpečnostní zprávě na odboru mimořádných situací Magistrátu města.

          

 Ing.Vlasta Štěpánová

           vedoucí odboru mimořádných situací

 

 

Vyvěšeno:   9.10.2006

Sejmuto:     8.11.2006