Upozornění - Možnost žádat o finanční příspěvky z rozpočtu města

4.11.2003

U P O Z O R N Ě N Í

Město Ústí nad Labem - Komise mládeže a sportu  RM a Kulturní komise RM upozorňuje, že je možno požádat o příspěvek z rozpočtu města:

V oblasti kultury

  • na pořádání kulturních akcí na rok 2004
  • na grantové projekty 2004

V oblasti sportu a činnosti mládeže

  • na pořádání sportovních akcí na rok 2004
  • na celoroční činnost organizací, pracujících s členskou základnou do 18 let věku (k 31. 12. 2003)
  • na celoroční činnost organizací, pracujících s členskou  základnou nad 18 let věku ( k 31. 12. 2003)
  • na podporu výkonnostního sportu
  • za nadstandardní sportovní výkony dosažené v roce 2003


Formuláře žádostí lze získat na Magistrátě města Ústí nad Labem, Velká hradební  8, odd. kultury, sportu a cestovního ruchu (p. Jarošová, č. dv. 289, tel. 4752 41 839, sl. Čáslavová, sl. Volná, č. dv. 288, tel. 4752 41 584) nebo na internetových stránkách www.usti-nl.cz.

 

Uzávěrka podávání žádostí: 30. ledna 2004