Oznámení Katastrálního úřadu

24.1.2006
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním do digitálního vyjádření v katastrálním území Ústí nad Labem