Oznámení

10.1.2006
Toyota Part Center Czech republic.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr Toyota Part Center Czech republic  ( Žďárek, Knínice u Libouchce ) bude podroben zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Podkladem  pro  toto  řízení  je  tzv. Oznámení,  které  má  rozsah 87 stran a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí. Tento odbor také poskytne další důležité informace.

 

 

                                                                    ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                  vedoucí odboru životního prostředí
                                                                   Magistrátu města Ústí nad Labem