Závěr zjišťovacího řízení

5.4.2006
„Krajský soud Ústí nad Labem, nová soudní budova“ na Bukově, rondelu.

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Krajský soud Ústí nad Labem, nová soudní budova“
na Bukově, rondelu,

 

který byl zveřejněn v zimě tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odborem životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                           ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                       vedoucí odboru životního prostředí
                                                                         Magistrátu města Ústí nad Labem