Termín pro podávání žádostí na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

10.7.2007

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

VYHLAŠUJE TERMÍN

PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

KDE?

Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů včetně Prováděcích pokynů a formulářů žádostí obdržíte zdarma na úřadech městských obvodů a tyto jsou rovněž k dispozici na internetu:
www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=1816

KDY A KAM?

Žádosti o finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení, které splňují podmínky dané Opatřením č. 1/2004 a obsahují náležitosti uvedené v Prováděcích pokynech, podávejte v úředních hodinách na místně příslušný úřad městského obvodu dle umístění předmětné nemovitosti určeným odpovědným pracovníkům.
Termín uzávěrky přijímání žádostí ve 2. pololetí 2007 je od

3. září - 25. září 2007

(termíny uzávěrek přijímání žádostí jsou stanoveny Prováděcími pokyny k Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů).

 

Ing. Rudolf Jakubec
vedoucí finančního odboru MmÚ

Vyvěšeno: 10.7.2007
Sejmuto: