Oznámení

8.11.2005
Ekologizace a intenzifikace provozu monokrystaly


OZNÁMENÍ

 

o veřejném projednání posudku a současně dokumentace

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že každý se může zúčastnit veřejného projednání dokumentů procesu EIA záměru Ekologizace a intenzifikace provozu monokrystaly v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., které se koná

V pondělí 14.11.2005 v 15:00 hodin

na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem v přednáškovém sále.

 

 

                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem