Oznámení

16.1.2007
„Výrobna bioethanolu 150 000 t/r a spalování biomasy, SETUZA a.s.“

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr

 

„Výrobna bioethanolu 150 000 t/r a spalování biomasy, SETUZA a.s.“

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                                   ing. Alexandra  M á s l o v á
                                                                                           pověřená vedením
                                                                                     odboru životního prostředí