Oznámení záměru města

13.1.2006
Pronájem areálu bývalé Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do doby nabytí vlastnického práva k pronajatým nemovitostem.