Oznámení veřejnosti

23.1.2004

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací, kancelář 141, je k dispozici přepracovaná Bezpečnostní zpráva společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. pro nový objekt
„Výroba nízkomolekulárních pryskyřic“
Veřejnost se může s obsahem Bezpečnostní zprávy seznámit
od 26. 1. do 27. 2. 2004  v úředních hodinách Magistrátu.
Své písemné stanovisko k Bezpečnostní zprávě může každá fyzická a právnická osoba uplatnit do 15. 3. 2004 na odboru mimořádných situací.

 

Ing.Vlasta Štěpánová
vedoucí odboru mimořádných situací

Vyvěšeno:   23. 1. 2004