Závěr zjišťovacího řízení

8.12.2006
„Obchodní centrum Stop“ ve Všebořicích

ZÁVĚR

ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Obchodní centrum Stop“
ve Všebořicích,

 

který byl zveřejněn v říjnu a listopadu tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odborem životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

 

 

                                                                                   ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                              vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                Magistrátu města Ústí nad Labem