Veřejná dražba pohledávek Města Ústí nad Labem

6.1.2004

HERBST, a.s., se sídlem Tř. Svobody 584, 403 17 Chabařovice, pořádá dne 26. ledna 2004 ve 14.00 hod. ve velkém sále Magistrátu města Ústí nad Labem na adrese Velká Hradební 8, veřejnou dražbu souboru pohledávek navrhovatele Města Ústí nad Labem v úhrnné hodnotě 34.346.451,26 Kč. Zápis do dražby je od 13.00 hod. Zájemci mohou získat bližší informace o pohledávkách, které jsou předmětem dražby, u organizátora dražby Ing. Jursíka tel 475 209 189, 602/493 300 nebo na internetových stránkách http://www.ajar.cz/inzert/drazby/htm/HER20040114.htm, případně u vedoucího finančního odboru Magistrátu Ing. Jakubce, tel. 475 241 670.