Oznámení

2.1.2007
„Rozšíření budovy 1 a novostavba budovy 2“ závodu na výrobu nerezových trubek v průmyslové zóně Předlice.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Rozšíření budovy 1 a novostavba budovy 2“
závodu na výrobu nerezových trubek v průmyslové zóně Předlice

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí - vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 a na internetové adrese http://www.cenia.cz/ pod kódem ULK274.

 

 

                                                                                   ing. Alexandra  M á s l o v á
                                                                                             pověřená vedením
                                                                                      odboru životního prostředí