Termín pro podávání žádostí na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

30.6.2006

 MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM


VYHLAŠUJE TERMÍN
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

 

KDE?

Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů včetně Prováděcích pokynů a formulářů žádostí obdržíte zdarma na úřadech městských obvodů a tyto jsou rovněž k dispozici na internetu:

www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=1816

 

KDY A KAM?

 

Žádosti o finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení, které splňují podmínky dané Opatřením č. 1/2004 a obsahují náležitosti uvedené v Prováděcích pokynech, podávejte v úředních hodinách na místně příslušný úřad městského obvodu dle umístění předmětné nemovitosti určeným odpovědným pracovníkům.

Termín uzávěrky přijímání žádostí ve 2. pololetí 2006 je od

 

1. září - 25. září 2006

 

(termíny uzávěrek přijímání žádostí jsou stanoveny Prováděcími pokyny k Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů).

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Jakubec

vedoucí finančního odboru MmÚ

 

 

Vyvěšeno: 30.6.2006

 

Sejmuto: