Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

7.7.2005

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 30. června 2005 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 - Požární řád a podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní více osob.
Od 7. 7. 2005 je celý text Vyhlášky zveřejněn na úřední desce Města - odboru mimořádných situací v budově Magistrátu. Tato vyhláška nabyde účinnosti 22. 7. 2005.