Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2007

8.4.2008

Rada města na svém zasedání dne 27.3.2008 souhlasila se závěrečným účtem města Ústí nad Labem za rok 2007.
Závěrečný účet projedná Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24.4.2008.