Závěr zjišťovacího řízení

5.6.2007
„Rozšíření kapacity zpracování autovraků, výkupu a zpracování kovových odpadů“ GENOVA, Drážní ul., Ústí n.L.,

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Rozšíření kapacity zpracování autovraků, výkupu a zpracování kovových odpadů“ GENOVA, Drážní ul., Ústí n.L.,

 

který byl zveřejněn v březnu a dubnu tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

S tímto závěrem se lze seznámit na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7.patro, číslo dveří 709 v termínu

 

od 6. června 2007  do  22.června 2007.

 

 

                                                                          ing. Alexandra Máslová
                                                        pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                    Magistrátu města Ústí nad Labem