Vyhláška

30.1.2007
Termín zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby formou TAXISLUŽBY.

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy
Velká Hradební 8, PSČ 401 00, schránka 100

 

v y h l a š u j e v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

termín zkoušek

O D B O R N É    Z P Ů S O B I L O S T I

 

k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby formou

T A X I S L U Ž B Y 

na

26. února 2007 v  9,00 hod.

ve zkušební místnosti č. 106, I. poschodí v budově Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

Přihlášku lze podat do 15. 2. 2007 č.dv. 109. V uvedeném termínu lze vykonat i opravné zkoušky. 

 

 

                                                                                                Ing. Dalibor Dařílek
                                                                                                   vedoucí odboru