Oznámení

15.11.2006
V455 Chotějovice - Babylon, nové vedení 400 kV

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že je zveřejněna dokumentace vlivů záměru V455 Chotějovice - Babylon, nové vedení 400 kV, ke kterému proběhlo v březnu a dubnu tohoto roku zjišťovací řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a s dokumentací EIA se lze seznámit také na internetových stránkách Českého ekologického ústavu www.ceu.cz/EIA a na stránkách MŽP ČR www.env.cz/EIA, kód záměru MZP124.

 

 

                                                                             ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem