Oznámení

7.9.2006
Zjišťovací řízení - Obchodní centrum „Nové město“ Ústí n.L.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr Obchodní centrum „Nové město“ Ústí n.L. bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podkladem  pro  toto  řízení  je  tzv. Oznámení,  které  má  rozsah 50 stran + příloha a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí. Tento odbor také poskytne další důležité informace.
Další informace jsou k dispozici na internetové adrese : www.cenia.cz pod kódem ULK243.

 

 

                                                                                        Ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                                    vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                     Magistrátu města Ústí nad Labem