Oznámení

14.2.2006
Zjišťovací řízení - Krajský soud Ústí nad Labem, nová soudní budova“ na Bukově, rondelu.


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

„Krajský soud Ústí nad Labem, nová soudní budova“
na Bukově, rondelu

 


 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí - vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 a na internetové adrese  www.ceu.cz/eia/is/ pod kódem ULK192.

 

 

                                                                         ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                      vedoucí odboru životního prostředí
                                                                        Magistrátu města Ústí nad Labem