Oznámení veřejnosti

1.4.2009
Linde Gas, a.s. - Aktualizovaná příloha č. 5, 6 a Dodatek č. 1/2009 k bezpečnostnímu programu

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací
je možno se seznámit s obsahem dokumentu Linde Gas a.s. – Aktualizovaná příloha č. 5, 6 a Dodatek č. 1/2009 k Bezpečnostnímu programu prevence závažné havárie pro objekt „Linde Gas, a.s. – výrobně distribuční centrum Ústí nad Labem“ dle zákona č. 59/2006.

Do dokumentu lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie od 1. 4. 2009
do 4. 5. 2009 na odboru mimořádných situací (budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko k dokumentu prostřednictvím odboru mimořádných situací.

Ing.Vlasta Štěpánová
vedoucí odboru mimořádných situací

Vyvěšeno: 1. 4. 2009

Sejmuto: 4. 5. 2009