OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

5.6.2007
Prodej spoluvlastnického podílu v k.ú. Vaňov - ÚMO ÚL - město